Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés alapján minden kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozások többségénél az üzleti év mérlegfordulónapja általánosságban december 31., az általános közzétételi határidő a tárgyévet követő év május 31. napja, így a 2020-as üzleti év esetén 2021. május 31. a benyújtási határidő.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Kormány bejelentése alapján a koronavírus járványra tekintettel június 30-ig benyújtható igazolási kérelem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé, amely a számviteli beszámoló, valamint az adóbevallás késedelmes megküldésének jogkövetkezményei alól mentesíthet.
Bővebb tájékoztatás a kormany.hu oldalon olvasható: https://kormany.hu/hirek/jol-halad-az-eves-adobevallasok-es-beszamolok-beadasa.


Új

A Cégszolgálat részére a beszámoló letétbehelyezési és közzétételi kötelezettség az Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszeren (OBR-en) keresztül teljesíthető.


Az OBR honlapjára történő átlépéshez kattintson ide.


Hibásan megküldött beszámolók javításáról a Tájékoztató / Közzétételről szóló tájékoztatás / Közzétett – és egyben letétbehelyezett – beadványok módosítása/javítása pontban tájékozódhatnak.

KÖZZÉTETT BESZÁMOLÓK KERESÉSE

Kérjük, hogy az alábbi adatok közül kizárólag egy mezőt töltsön ki!

Segítség a kereséshez

Cégjegyzékszám
Adószám (első 8 szám)
Cégnév (minimum 4 karakter)


Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az Igazságügyi Minisztérium nem vállal felelősséget a honlapon megjelent beszámolók tartalmáért.

A cég (illetve a beszámolót benyújtó személy) felelőssége, hogy a Céginformációs Szolgálat részére megküldött beszámolóban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek legyenek.