Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Cégkapu tárhely szolgáltatás

A Cégkapu tárhely létrehozásával, valamint az adminisztrációs teendőkkel kapcsolatos valamennyi információ a Kormányzati Portálon található. A felhasználói leírás kapcsolódó anyagai között videó is segíti a felhasználót.

Rövid útmutató

OBR logo

Az Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszer (OBR) minél egyszerűbb és hatékonyabb használata érdekében az alábbiakban témánként összefoglalásra kerülnek az online beszámoló rendszer speciális – a korábbi kitöltő rendszertől eltérő – elemei. A tájékoztatás elolvasása, valamint a felület használatát bemutató videók megtekintése érdekében kattintson az egyes témák címére.


Az online beszámoló rendszer elérése

Az Elektronikus Beszámoló Rendszerben a nyomtatvány kitöltése a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül érhető el az alábbi elektronikus azonosítási megoldások használatával:

Nyomtatvány kiválasztása, kitöltése

A rendszer jellemzője, hogy valamennyi a jogszabályokban meghatározott típusú nyomtatvány automatikusan összeállításra kerül. Fontos előnye a rendszernek, hogy a nyomtatványok online elérhetőek, ezáltal a beszámoló közzétételéhez nincsen szükség speciális programok (ÁNYK, JAVA) telepítésére, folyamatos frissítésére, továbbá mindig a legfrissebb űrlap tölthető ki, anélkül, hogy erre külön figyelmet kellene fordítani.

Az Online Beszámoló űrlapkitöltő Rendszer (OBR) felső menüsorában lévő „Beadvány kitöltése / Beszámolók mérlegek beadása” menüre történő kattintást követően jelenik meg a „Fedőlap” elnevezésű űrlap, amely tartalmazza a céggel, a beadvánnyal, a benyújtóval kapcsolatos adatokat, illetve a jogszabályokban található nyilatkozatokat.

A „Beszámoló adatok” lila blokkban a számviteli beszámolók háttérjogszabályának tekintendő számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rögzítésre került, azonban a mellette lévő „+” gombra történő kattintással további jogszabályi hivatkozások adhatóak meg attól függően, hogy az adott vállalkozásra mely speciális számviteli szabályok vonatkoznak (pl. a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet).

Annak érdekében, hogy a rendszer automatikusan megjelenítse a megadott jogszabálynak megfelelő mérleget, és eredménykimutatást további adatok megadása szükséges pl. vállalkozó típusa, benyújtás oka, beadvány típusa. A kitöltött adatok alapján a mezők lehetnek kötöttek, illetve választhatóak. Ezt követően fogja a rendszer összeállítani a megadott adatoknak megfelelően a mérleg, illetve az eredménykimutatás űrlapjait, amely láthatóvá és kitölthetővé válik a „Fedőlap” lapfül mellett megjelenő lapfülekre történő kattintással.

Videók:

Bejelentkezés és a beszámoló kitöltésének megkezdése
Kitöltést könnyítő megoldások
video Érintett témakörök:
 • Az OBR felületének rövid bemutatása
 • A menüpontok rövid ismertetése
 • Bejelentkezés
 • Mely szervezetek beszámolója készíthető el a felületen?
video Érintett témakörök:
 • A vállalkozás és az aláírásra jogosult adatainak automatikus kitöltése
 • Sorrendiség fontossága
 • Szervezet vagy személy több szerepkörben (pl. könyvelő megegyezik a beadványt megküldővel)
 • Egyéni vállalkozó könyvelő/könyvvizsgáló adatainak megadása
Jogszabály kiválasztása
Fájlok/csatolmányok feltöltése
video Érintett témakörök:
 • Miért nem szükséges a mérleg és az eredménykimutatás PDF formátumban történő csatolása?
 • Milyen esetben kell a számviteli törvény mellett egyéb jogszabályt kiválasztani?
 • Példák (mikrogazdálkodó, magyarországi fióktelep, közbenső mérleg)
video Érintett témakörök:
 • A feltöltendő csatolmányok megjelenítése
 • A beszámoló mellékleteinek előállítása
 • Kötelező csatolmányok
 • Előző évi adatok kitöltésének elhagyása újonnan alakult vállalkozónál
 • Előző évi adatok módosításának kitöltése

Beadvány adatainak ellenőrzése

A beadvány kitöltésének elkezdésétől a végső ellenőrzés lefuttatásáig a rendszer a bevitt adatokat folyamatosan ellenőrzi, illetve az „Ellenőrzés” gombra történő kattintással további összefüggéseket vizsgál pl. már rendelkezik benyújtott beszámolóval az adott időszakra vonatkozóan.

A hibá(ka)t a rendszer piros felkiáltójellel jelzi egyrészt annak az űrlapnak a lapfülén, ahol a hiba fellelhető, másrészt annak pontos helyén. A hiba megnevezése megismerhető az egérnek a figyelmeztető jelre történő húzásával.

A (piros) hibákon felül a rendszer figyelmeztetéssel (sárga felkiáltó jel) segíti a kitöltést, amelynek figyelmen kívül hagyása mellett még a beadvány beadható.

Videók:

Ellenőrzés
video Érintett témakörök:
 • Hogyan jelzi a rendszer a hibás/hiányos kitöltést?
 • Milyen esetben jelenik meg szöveges üzenet az Ellenőrzés gombra kattintva?
 • Hogyan jelzi a rendszer, ha beküldhető a beszámoló?

Beadványok letöltése (elmentése)

Az alábbi 3 esetre való tekintettel az űrlapok kitöltése közben a böngésző ablak alján található alsó menüsorban bármikor lehetőség van a nyomtatvány letöltésére és ezáltal annak mentésére.

 1. Tekintettel arra, hogy a rendszer folyamatosan az internetre támaszkodik az esetleges internetkapcsolat megszűnése esetén fellépő adatveszteség elkerülése érdekében javasoljuk a rendszeres időközönként történő mentést/letöltést.
 2. Amennyiben a beadvány elkészítése egy későbbi időpontban kerül befejezésre, ebben az esetben is alkalmazható a letöltés funkció.
 3. Amennyiben az elkészített nyomtatvány a végső ellenőrzésen megfelelt és ezt egy felugró ablakban jelezte a rendszer, ott javasolt, hogy olyan elnevezéssel történjen meg a letöltés, amely pontosan tartalmazza a cég nevét, időszakát és az állapotára történő utalást pl. aláírásra javasolt.

A „Letöltés OBR fájlként” gomb segítségével letöltött fájlok minden esetben a felhasználó saját gépére az általa megadott helyre kerül letöltésre (a böngészők alapértelmezett esetben a felhasználó Letöltés (Download) elnevezésű mappájába mentik a fájlokat).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendszer a nyomtatvány kitöltése közben nem végez automatikus mentést!

A beadvány ismételt megnyitása, a kitöltés folytatása a „Letöltött beadvány visszatöltése / megnyitása” menün keresztül lehetséges.

Videók:

Beszámoló letöltése-mentése, valamint visszatöltése-megnyitása
Tervezet nyomtatása
video Érintett témakörök:
 • Hogyan tudja a beszámolót kitöltés közben menteni/letölteni?
 • Mikor szükséges a beszámolót letölteni?
 • A beszámoló feltöltése/visszanyitása a kitöltés folytatásához
video Érintett témakörök:
 • Hogyan lehet tervezetet nyomtatni?
 • Mi jelenik meg a tervezeten?
 • Hogyan jeleníthető meg a tervezeten a mérleg és eredménykimutatás annak kitöltése nélkül?

Beadványok megküldése

Amennyiben a beadvány ellenőrzése sikeres a beszámoló a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően elfogadás, illetve aláírás céljából kinyomtathatóvá válik, a „Nyomtatás” gomb aktívvá válik.

Az aláírt beadvány birtokában a korábban aláírásra elkészített és letöltött „obr” fájl betöltése szükséges a „Letöltött beadvány visszatöltése / megnyitása” menü segítségével. Ebben az esetben is az ellenőrzéseket le kell futtatni, azonban annak érdekében, hogy a „Beküldés közzétételre és egyben letétbehelyezésre” funkció aktívvá váljon és ezáltal a beadvány benyújtható legyen a „Nyomtatás” gombra rá kell kattintani. Ekkor a beadvány pdf letöltése és nyomtatása elhagyható.

Az OBR-en keresztül a beadvány (beszámolók és mérlegek), alapértelmezetten olyan KAÜ által azonosított felhasználó által nyújtható be, aki az adott cég hivatalos elektronikus elérhetőségéhez hozzáféréssel rendelkezik.

A Cégkapu, valamint Hivatali tárhelyről történő dokumentumküldéshez arra van szükség, hogy az adott cég tárhelyéhez kapcsolattartói (cégkapumegbízotti/felhatalmazott képviselői) vagy ügykezelői (cégkapumegbízott által – a tarhely.gov.hu oldalon – beállított ügyintézői/további felhasználói) jogosultsággal rendelkezzen.

A gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-je óta a hivatalos elektronikus elérhetőségen keresztül kötelesek az elektronikus ügyintézésre, azonban a beküldő saját felelősségi körében dönti el, hogy a cég hivatalos elektronikus elérhetőségéről küldi meg a beszámolót, vagy a személyes KÜNY tárhelyéről.

A beküldésről a rendszer azonnal visszajelzést küld egy felugró ablak formájában, amely tartalmazza a benyújtás adatait. Felhívjuk figyelmüket, hogy az üzenet csak tájékoztató jellegű, a befogadásról/visszautasításról szóló visszaigazolás a beküldő elektronikus elérhetőségére érkezik.

Videók:

Beszámoló beküldése közzétételre
8 Érintett témakörök:
 • A beszámoló benyújtásának lépései
 • Visszajelzés az elküldést követően a sikeres/sikertelen beküldésről
 • A beszámoló közzétételének visszaellenőrzése

Beadványok, értesítések, számlák megtekintése

A „Beküldött beszámolók és értesítések” menüpont biztosítja a bejelentkezett felhasználó által beküldött, valamint az általa képviselt cégek vonatkozásában a benyújtott beszámolók, a benyújtással kapcsolatos visszaigazolások és a kapcsolódó számlák tárolását, letölthetőségét.

Az elutasított beadványok elutasításának oka megismerhető az egér „Értesítések” oszlopában lévő „Elutasító visszaigazolás kiküldése” szövegre történő helyezésével.

Technikai információk

Az online kitöltő felület megfelelő megjelenítéséhez és működéséhez az alábbi böngészők mindenkori legfrissebb verziójával kell használnia rendszerünket (az online kitöltő felület mobil eszközökön történő használata nem támogatott):

Az online kitöltő felület fejlesztői dokumentációja itt érhető el.

Kapcsolat

1818

Kormányzati Ügyfélvonal telefonszáma:
Magyarországról: 1818 (ingyenes, 7x24 órában hívható)
Külföldről: +36 (1) 550-1858
Elektronikus beszámoló benyújtásával kapcsolatos kérdés esetén válassza az 1.7-es menüpontot.

(A HÉT MINDEN NAPJÁNAK MINDEN ÓRÁJÁBAN, MÉG ÜNNEPNAPOKON IS HÍVHATÓ)

A Kormányzati Ügyfélvonal munkatársai a vállalkozások kötelező elektronikus beszámolójának beküldését, az ezzel kapcsolatos feladatok teljes folyamatát támogatják. Az általános tájékoztatástól a közzététel informatikai támogatásán keresztül a közzétett beszámolók elérhetőségéig.