Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Cégkapu tárhely szolgáltatás

A Cégkapu tárhely létrehozásával, valamint az adminisztrációs teendőkkel kapcsolatos valamennyi információ a Kormányzati Portálon található. A felhasználói leírás kapcsolódó anyagai között videó is segíti a felhasználót.

Rövid útmutató

OBR logo

Az Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszer (OBR) minél egyszerűbb és hatékonyabb használata érdekében az alábbiakban témánként összefoglalásra kerülnek az online beszámoló rendszer speciális – a korábbi kitöltő rendszertől eltérő – elemei. A tájékoztatás elolvasása, valamint a felület használatát bemutató videók megtekintése érdekében kattintson az egyes témák címére.


Az online beszámoló rendszer elérése

Az Elektronikus Beszámoló Rendszerben a nyomtatvány kitöltése a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül érhető el az alábbi elektronikus azonosítási megoldások használatával:

Videók:

Bejelentkezés és a beadvány kitöltésének megkezdése
video Érintett témakörök:
 • Az OBR felületének rövid bemutatása
 • Bejelentkezés (KAÜ-n keresztül ügyfélkapus-/ telefonos-/ e-személyi- azonosítás)
 • A menüpontok rövid ismertetése
 • Mely szervezetek beszámolója készíthető el a felületen

Nyomtatvány kiválasztása, kitöltése

A rendszer jellemzője, hogy valamennyi a jogszabályokban meghatározott típusú nyomtatvány automatikusan összeállításra kerül. Fontos előnye a rendszernek, hogy a nyomtatványok online elérhetőek, ezáltal a beszámoló közzétételéhez nincsen szükség speciális programok (ÁNYK, JAVA) telepítésére, folyamatos frissítésére, továbbá mindig a legfrissebb űrlap tölthető ki, anélkül, hogy erre külön figyelmet kellene fordítani.

Az Online Beszámoló űrlapkitöltő Rendszer (OBR) felső menüsorában lévő „Beadvány kitöltése / Beszámolók mérlegek beadása” menüre történő kattintást követően jelenik meg a „Fedőlap” elnevezésű űrlap, amely tartalmazza a céggel, a beadvánnyal, a benyújtóval kapcsolatos adatokat, illetve a jogszabályokban található nyilatkozatokat.

A „Beszámoló adatok” lila blokkban a számviteli beszámolók háttérjogszabályának tekintendő számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rögzítésre került, azonban a mellette lévő „+” gombra történő kattintással további jogszabályi hivatkozások adhatóak meg attól függően, hogy az adott vállalkozásra mely speciális számviteli szabályok vonatkoznak (pl. a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet).

Annak érdekében, hogy a rendszer automatikusan megjelenítse a megadott jogszabálynak megfelelő mérleget, és eredménykimutatást további adatok megadása szükséges pl. vállalkozó típusa, benyújtás oka, beadvány típusa. A kitöltött adatok alapján a mezők lehetnek kötöttek, illetve választhatóak. Ezt követően fogja a rendszer összeállítani a megadott adatoknak megfelelően a mérleg, illetve az eredménykimutatás űrlapjait, amely láthatóvá és kitölthetővé válik a „Fedőlap” lapfül mellett megjelenő lapfülekre történő kattintással.

Videók:

Beszámolást teljesítő szervezet és az aláíró személy kitöltése
Beadványt megküldő szervezet és személy megadása
video Érintett témakörök:
 • A szervezet adatainak automatikus kitöltése
 • Milyen esetben jelenik meg narancssárga felkiáltójel az adószám mellett
 • Az aláíró személy adatainak automatikus kitöltése
 • Mi az oka annak, hogy nem emel be adatot a rendszer
 • Mi a teendő, ha a külföldi aláírónak nincs adóazonosító jele
video Érintett témakörök:
 • A beküldő szervezet adatainak megadása, kitöltést könnyítő megoldások
 • Mit kell jelölni, ha nem ad meg szervezetet
 • Milyen esetben jelenik meg piros felkiáltójel az adószám mellett
 • A beküldő személy adatainak automatikus kitöltése
 • Személy adatainak megadása, ha egyezik az aláíróval
 • Mi az oka, ha narancssárga felkiáltójel jelenik meg az adóazonosítójel mellett
 • Mi a teendő, ha a külföldi beküldőnek nincs adóazonosító jele
Könyvelő szervezet és személy kitöltése
Könyvvizsgáló szervezet és személy kitöltése
video Érintett témakörök:
 • A könyvelő szervezet adatainak megadása, kitöltést könnyítő megoldások
 • Mit kell jelölni, ha nem ad meg szervezetet
 • Egyéni vállalkozó könyvelő megadása
 • Milyen esetben jelenik meg piros felkiáltójel az adószám mellett
 • Személy adatainak megadása, ha egyezik a beküldővel vagy az aláíróval
 • A regisztrációs szám kitöltése milyen esetben kötelező
video Érintett témakörök:
 • A könyvvizsgáló szervezet adatainak megadása, kitöltést könnyítő megoldások
 • Mit kell jelölni, ha nem ad meg szervezetet
 • Milyen esetben jelenik meg piros, vagy narancssárga felkiáltójel az adószám mellett
 • A könyvvizsgáló személy adatainak megadása, ha egyezik a beküldővel
 • Könyvvizsgáló regisztrációs számának megadása külföldi könyvvizsgáló esetén
Beadvány adatai, végrehajtási jogszabályok sajátosságai
Benyújtási okok különböző beszámolási kötelezettségek esetén
video Érintett témakörök:
 • Miért nem szükséges a mérleg és az eredménykimutatás PDF formátumban történő csatolása
 • Milyen esetben kell a számviteli törvény mellett egyéb jogszabályt kiválasztani
 • Példák (mikrogazdálkodó, magyarországi fióktelep, közbenső mérleg)
 • Végelszámolás miatti beszámoló készítése esetén szükséges-e plusz jogszabályt kiválasztani
video Érintett témakörök:
 • Végelszámolás estén mikor milyen benyújtási ok választható ki
 • Miért nem találom a megfelelő benyújtási okot (pl. végelszámolási nyitómérleg, felszámolási zárómérleg)
 • Benyújtási ok kiválasztása adózási forma változása esetén (pl. KATA-s lesz a vállalkozás)
 • Benyújtási ok kiválasztása átalakulás,egyesülés, szétválás esetén
Beadvány csatolmányai, oszlopok, mérleg és eredménykimutatás adatainak automatikus beemelése
video Érintett témakörök:
 • Csatolmányok feltöltése
 • A beszámoló mellékleteinek előállítása (fájlformátum)
 • Kötelező csatolmányok
 • Előző évi adatok kitöltésének elhagyása újonnan alakult vállalkozónál
 • Előző évi adatok automatikus beemelése
 • Előző évi adatok módosítása

Beadvány adatainak ellenőrzése

A beadvány kitöltésének elkezdésétől a végső ellenőrzés lefuttatásáig a rendszer a bevitt adatokat folyamatosan ellenőrzi, illetve az „Ellenőrzés” gombra történő kattintással további összefüggéseket vizsgál pl. már rendelkezik benyújtott beszámolóval az adott időszakra vonatkozóan.

A hibá(ka)t a rendszer piros felkiáltójellel jelzi egyrészt annak az űrlapnak a lapfülén, ahol a hiba fellelhető, másrészt annak pontos helyén. A hiba megnevezése megismerhető az egérnek a figyelmeztető jelre történő húzásával.

A (piros) hibákon felül a rendszer figyelmeztetéssel (sárga felkiáltó jel) segíti a kitöltést, amelynek figyelmen kívül hagyása mellett még a beadvány beadható.

Videók:

Ellenőrzés
video Érintett témakörök:
 • Hogyan jelzi a rendszer a hibás/hiányos kitöltést
 • Mi a teendő narancssárga felkiáltójellel jelzett figyelmeztetés esetén
 • Milyen esetben jelenik meg szöveges üzenet az Ellenőrzés gombra kattintva
 • Hogyan jelzi a rendszer, ha beküldhető a beszámoló
 • Mikor lesz aktív a Beküldés funkciógomb

Beadványok letöltése (elmentése)

Az alábbi 3 esetre való tekintettel az űrlapok kitöltése közben a böngésző ablak alján található alsó menüsorban bármikor lehetőség van a nyomtatvány letöltésére és ezáltal annak mentésére.

 1. Tekintettel arra, hogy a rendszer folyamatosan az internetre támaszkodik az esetleges internetkapcsolat megszűnése esetén fellépő adatveszteség elkerülése érdekében javasoljuk a rendszeres időközönként történő mentést/letöltést.
 2. Amennyiben a beadvány elkészítése egy későbbi időpontban kerül befejezésre, ebben az esetben is alkalmazható a letöltés funkció.
 3. Amennyiben az elkészített nyomtatvány a végső ellenőrzésen megfelelt és ezt egy felugró ablakban jelezte a rendszer, ott javasolt, hogy olyan elnevezéssel történjen meg a letöltés, amely pontosan tartalmazza a cég nevét, időszakát és az állapotára történő utalást pl. aláírásra javasolt.

A „Letöltés OBR fájlként” gomb segítségével letöltött fájlok minden esetben a felhasználó saját gépére az általa megadott helyre kerül letöltésre (a böngészők alapértelmezett esetben a felhasználó Letöltés (Download) elnevezésű mappájába mentik a fájlokat).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendszer a nyomtatvány kitöltése közben nem végez automatikus mentést!

A beadvány ismételt megnyitása, a kitöltés folytatása a „Letöltött beadvány visszatöltése / megnyitása” menün keresztül lehetséges.

Videók:

Beadványok letöltése, visszatöltése megnyitása (a kitöltés megszakítása)
video Érintett témakörök:
 • Hogyan tudja a beszámolót kitöltés közben menteni/letölteni
 • Mikor szükséges a beszámolót letölteni
 • Hogyan tudja folytatni a kitöltést, vagy feltölteni a könyvelőprogramban elkészített beszámolót
 • Mit jelent a „Fejlesztői mód bepipálása”
 • Mire jó a „Korábbi űrlapverziójú OBR űrlapok– kizárólag – megnyitása”

Beadványok megküldése

Amennyiben a beadvány ellenőrzése sikeres a beszámoló a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően elfogadás, illetve aláírás céljából kinyomtathatóvá válik, a „Nyomtatás” gomb aktívvá válik.

Az aláírt beadvány birtokában a korábban aláírásra elkészített és letöltött „obr” fájl betöltése szükséges a „Letöltött beadvány visszatöltése / megnyitása” menü segítségével. Ebben az esetben is az ellenőrzéseket le kell futtatni, azonban annak érdekében, hogy a „Beküldés közzétételre és egyben letétbehelyezésre” funkció aktívvá váljon és ezáltal a beadvány benyújtható legyen a „Nyomtatás” gombra rá kell kattintani. Ekkor a beadvány pdf letöltése és nyomtatása elhagyható.

Az OBR-en keresztül a beadvány (beszámolók és mérlegek), kizárólag olyan KAÜ által azonosított felhasználó által nyújtható be, aki az adott cég hivatalos elektronikus elérhetőségéhez hozzáféréssel rendelkezik.

A Cégkapu, valamint Hivatali tárhelyről történő dokumentumküldéshez arra van szükség, hogy az adott cég tárhelyéhez kapcsolattartói (cégkapumegbízotti/felhatalmazott képviselői) vagy ügykezelői (cégkapumegbízott által – a tarhely.gov.hu oldalon – beállított ügyintézői/további felhasználói) jogosultsággal rendelkezzen.

A gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-je óta a hivatalos elektronikus elérhetőségen keresztül kötelesek az elektronikus ügyintézésre.

A beküldésről a rendszer azonnal visszajelzést küld egy felugró ablak formájában, amely tartalmazza a benyújtás adatait. Felhívjuk figyelmüket, hogy az üzenet csak tájékoztató jellegű, a befogadásról/visszautasításról szóló visszaigazolás a beküldő elektronikus elérhetőségére érkezik.

Videók:

Beküldés
video Érintett témakörök:
 • Mikor lesz aktív a Beküldés funkciógomb
 • Visszajelzés az elküldést követően a sikeres/sikertelen beküldésről
 • Beküldés a hivatalos elektronikus elérhetőségen keresztül (Cégkapu)

Beadványok, értesítések, számlák megtekintése

A „Beküldött beszámolók és értesítések” menüpont biztosítja a bejelentkezett felhasználó által beküldött, valamint az általa képviselt cégek vonatkozásában a benyújtott beszámolók, a benyújtással kapcsolatos visszaigazolások és a kapcsolódó számlák tárolását, letölthetőségét.

Az elutasított beadványok elutasításának oka megismerhető az egér „Értesítések” oszlopában lévő „Elutasító visszaigazolás kiküldése” szövegre történő helyezésével.

Videók:

Visszaellenőrzés
video Érintett témakörök:
 • Visszaellenőrzés a "Beküldött beszámolók és értesítések menüpontban"
 • A visszaigazolás megtekintése a tarhely.gov.hu oldalon
 • A beszámoló megtekintése az e-beszamolo.im.gov.hu honlapon
 • Hogyan tekinthető meg az e-beszamolo.im.gov.hu honlapon a mérleg és az eredménykimutatás

Technikai információk

Az online kitöltő felület megfelelő megjelenítéséhez és működéséhez az alábbi böngészők mindenkori legfrissebb verziójával kell használnia rendszerünket (az online kitöltő felület mobil eszközökön történő használata nem támogatott):

Az online kitöltő felület fejlesztői dokumentációja itt érhető el.

Kapcsolat

A cégek számviteli törvény szerinti beszámolói, illetve mérlegei elektronikus közzététele érdekében a Céginformációs Szolgálat elektronikus űrlapot biztosít, amelynek használata során a Céginformációs Szolgálat informatikai rendszerétől független, kötelező elektronikus ügyintézési szolgáltatást (pl. központi azonosítási szolgáltatás) és szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (pl. dokumentum küldési szolgáltatás) vesz igénybe a hatályos jogszabályok alapján, erre való tekintettel az elektronikus ügyintézés során felmerülő kérdés, illetve probléma esetén kizárólag az illetékes ügyfélszolgálatok tudnak segíteni.

 • BELÉPÉSI PROBLÉMA

  belépéssel, azonosítással kapcsolatos kérdések esetén

  A Belügyminisztérium szakmai felügyelete alatt álló ügyfélszolgálata 7x24 órában Magyarországról az ingyenesen hívható 1818-as, külföldről a
  +36 (1) 550-1858-as telefonszámon, illetve e-mailben érhető el.


 • ŰRLAPPAL KAPCSOLATOS PROBLÉMA

  beszámoló kitöltése során felmerülő kérdések

  ügyfélszolgálata a
  +36 (1) 79 55 111-es telefonszámon, valamint az elektronikus levelezési címen érhető el.


 • KÜLDÉSI PROBLÉMA

  beadvány küldésekor jelentkező egyes technikai üzenetekkel kapcsolatos kérdések esetén

  A Belügyminisztérium szakmai felügyelete alatt álló ügyfélszolgálata 7x24 órában Magyarországról az ingyenesen hívható 1818-as, külföldről a
  +36 (1) 550-1858-as telefonszámon, illetve e-mailben érhető el.


 • KÖZZÉTETT BESZÁMOLÓK

  közzétett beszámolókkal, illetve mérlegekkel kapcsolatos kérdések esetén

  ügyfélszolgálata a
  +36 (1) 79 55 111-es telefonszámon, valamint az elektronikus levelezési címen érhető el.