Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

 

Rövid útmutató

A rendszer minél egyszerűbb és hatékonyabb használata érdekében az alábbiakban témánként összefoglalásra kerülnek az új online beszámoló rendszer speciális – a korábbi kitöltő rendszertől eltérő – elemei. A tájékoztatás átolvasásához kattintson az egyes témák címére.


Az új online beszámoló rendszer elérése

Az elektronikus beszámoló rendszerben már a nyomtatvány kitöltéséhez szüksége van az Ügyfélkapus hozzáférésére.

(Létrehozásához bővebb információ a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio/ oldalon található.)

Nyomtatvány kiválasztása, kitöltése

A rendszer jellemzője, hogy valamennyi a jogszabályokban meghatározott típusú nyomtatvány legenerálásra kerül, így a Céginformációs Szolgálat részére benyújtásra kötelezettek számára valamennyi beadvány típusát össze tudja állítani, illetve meg tudja jeleníteni.

Fontos előnye a rendszernek, hogy a nyomtatványok online váltak elérhetővé, ezáltal a beszámoló közzétételéhez nincsen szükség speciális programok (ÁNYK, JAVA) telepítésére, folyamatos frissítésére, továbbá mindig a legfrissebb űrlap tölthető ki, anélkül, hogy erre külön figyelmet kellene fordítani.

Az Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszer (OBR) felső menüsorában lévő „Beadvány kitöltése” menüre történő kattintást követően jelenik meg a „Fedőlap” elnevezésű űrlap, amely tartalmazza a céggel, a beadvánnyal, a benyújtóval kapcsolatos adatokat, illetve a jogszabályokban található nyilatkozatokat.

A „Beszámoló adatok” lila blokkban a számviteli beszámolók háttérjogszabályának tekintendő számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rögzítésre került, azonban a mellette lévő „+” gombra történő kattintással további jogszabályi hivatkozások adhatóak meg attól függően, hogy az adott vállalkozásra mely speciális számviteli szabályok vonatkoznak (pl. a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet).

Annak érdekében, hogy a rendszer automatikusan megjelenítse a megadott jogszabálynak megfelelő mérleget, és eredménykimutatást további adatok megadása szükséges pl. vállalkozó típusa, benyújtás oka, beadvány típusa. A kitöltött adatok alapján a mezők lehetnek kötöttek, illetve választhatóak. Ezt követően fogja a rendszer legenerálni a megadott adatoknak megfelelően a mérleg, illetve az eredménykimutatás űrlapjait, amely láthatóvá és kitölthetővé válik a „Fedőlap” lapfül mellett megjelenő lapfülekre történő kattintással.

Tekintve, hogy nem a társaság formájától, hanem a számviteli törvényben meghatározott nagyságmutatóktól, illetve rendelkezésektől függ a beszámoló formája/típusa az alábbi táblázatban összeállításra került – a teljesség igénye nélkül, tájékoztató jelleggel –, hogy a korábbiakban használt ÁNYK (EB) űrlaptípusoknak megfelelő beszámolók az új online rendszerben hogyan választhatóak ki.

Beadvány adatainak ellenőrzése

A beadvány kitöltésének elkezdésétől a végső ellenőrzés lefuttatásáig a rendszer a bevitt adatokat folyamatosan ellenőrzi, illetve az „Ellenőrzés” gombra történő kattintással további összefüggéseket vizsgál pl. már rendelkezik benyújtott beszámolóval az adott időszakra vonatkozóan.

A hibá(ka)t a rendszer piros felkiáltójellel jelzi egyrészt annak az űrlapnak a lapfülén, ahol a hiba fellelhető, másrészt annak pontos helyén. A hiba megnevezése megismerhető az egérnek a figyelmeztető jelre történő húzásával.

A (piros) hibákon felül a rendszer figyelmeztetéssel (sárga felkiáltó jel) segíti a kitöltést, amelynek figyelmen kívül hagyása mellett még a beadvány beadható.

Beadványok letöltése (elmentése)

Az alábbi 3 esetre való tekintettel az űrlapok kitöltése közben a böngésző ablak alján található alsó menüsorban bármikor lehetőség van a nyomtatvány letöltésére és ezáltal annak mentésére.

  1. Tekintettel arra, hogy a rendszer folyamatosan az internetre támaszkodik az esetleges internetkapcsolat megszűnése esetén fellépő adatveszteség elkerülése érdekében javasoljuk a rendszeres időközönként történő mentést/letöltést.
  2. Amennyiben a beadvány elkészítése egy későbbi időpontban kerül befejezésre, ebben az esetben is alkalmazható a letöltés funkció.
  3. Amennyiben az elkészített nyomtatvány a végső ellenőrzésen megfelelt és ezt egy felugró ablakban jelezte a rendszer, ott javasolt, hogy olyan elnevezéssel történjen meg a letöltés, amely pontosan tartalmazza a cég nevét, időszakát és az állapotára történő utalást pl. aláírásra javasolt.

A „Letöltés OBR fájlként” gomb segítségével letöltött fájlok minden esetben a felhasználó saját gépére az általa megadott helyre kerül letöltésre (a böngészők alapértelmezett esetben a felhasználó Letöltés (Download) elnevezésű mappájába mentik a fájlokat).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendszer a nyomtatvány kitöltése közben nem végez automatikus mentést!

A beadvány ismételt megnyitása, a kitöltés folytatása a „Letöltött beadvány visszatöltése / megnyitása” menün keresztül lehetséges.

Beadványok megküldése

Amennyiben a beadvány ellenőrzése sikeres a beszámoló a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően elfogadás, illetve aláírás céljából kinyomtathatóvá válik, a „Nyomtatás” gomb aktívvá válik.

Az aláírt beadvány birtokában a korábban aláírásra elkészített és letöltött „obr” fájl betöltése szükséges a „Letöltött beadvány visszatöltése / megnyitása” menü segítségével. Ebben az esetben is az ellenőrzéseket le kell futtatni, azonban annak érdekében hogy a „Beküldés közzétételre és egyben letétbehelyezésre” funkció aktívvá váljon és ezáltal a beadvány benyújtható legyen a „Nyomtatás” gombra rá kell kattintani. Ekkor a beadvány pdf letöltése és nyomtatása elhagyható.

A beküldésről a rendszer azonnal visszajelzést küld egy felugró ablak formájában, amely tartalmazza a benyújtás adatait. Felhívjuk figyelmüket, hogy az üzenet csak tájékoztató jellegű, a befogadásról/visszautasításról szóló visszaigazolás továbbra is az Ügyfélkapus tárhelyre érkezik.

Beadványok, értesítések, számlák megtekintése

A benyújtó személyéhez, Ügyfélkapujához kapcsolt „Beküldött beszámolók és értesítések” biztosítja a benyújtott beszámolók, a benyújtással kapcsolatos visszaigazolások és a kapcsolódó számlák tárolását, letölthetőségét.

Az elutasított beadványok elutasításának oka megismerhető az egér „Értesítések” oszlopában lévő „Elutasító visszaigazolás kiküldése” szövegre történő helyezésével.

Technikai információk

Az online kitöltő felület megfelelő megjelenítéséhez és működéséhez az alábbi böngészők mindenkori legfrissebb verziójával kell használnia rendszerünket (az online kitöltő felület mobil eszközökön történő használata nem támogatott):

Az online kitöltő felület fejlesztői dokumentációja itt érhető el.


Az OBR az ÁROP-1.A.4./2012-2012-0006 kódjelű, a „Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása” elnevezésű projekt keretein belül valósult meg.

A projekt ugyan elsősorban az adatbázisok tisztítására irányult, azonban prioritásai közé tartozott az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztése, egyszerűsítése, ügyfél-orientáltabbá tétele, melyet a beszámolók esetében az online kitöltő program bevezetése szolgált. Az Elektronikus Beszámoló Rendszer adatbázisainak tisztításával, a működési modell átalakításával biztosítottá vált, hogy az adatok az elvárt adatminőségben álljanak rendelkezésre a jövőben is.

Az új online beszámoló kitöltési rendszer a számviteli törvény szerinti beszámolók befogadásával kapcsolatos több éves tapasztalatára alapozva, valamint a beérkezett ügyfél jelzések figyelembevételével került kifejlesztésre, az eddig használt eljárás előnyeinek, illetve hátrányainak feltárását követően.

A beszámolók benyújtására kifejlesztett online felület az eddig használt, széles körben ismert ÁNYK keretprogramhoz hasonlóan teszi lehetővé a beszámoló elkészítését, azonban számos újítást tartalmaz.