Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza azon módosításokat, amelyek alapján 2023. december 31-ei hatállyal a következő jogszabályokban foglalt mérleg és eredménykimutatás sorok új sorokkal bővültek (halasztott adó):


Fentiekre tekintettel az Online Beszámoló- és űrlapkitöltő Rendszerben (OBR) a Fedőlap 17. pontjában a fenti jogszabályokat kiválasztva a 2023-ban kezdődő üzleti évre vonatkozóan eldönthető (a 2024-ben kezdődő üzleti évre vonatkozóan kötelezően alkalmazandó), hogy már az új sorokkal bővített beszámolót töltik ki ( 17. pontban a „Hatályos: 2024.01.01. – „ kiválasztásával).


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a mérleg és eredménykimutatás sorok változása miatt az előző évi adatok beemelése nem történik meg, ezért az Előző évi adatok oszlopban a mezőket kitölteni szükséges, valamint a fentiekre tekintettel** a korábban elkészített és letöltött beszámolók visszatöltése esetén a Fedőlapon a Beszámoló adatok rész, valamint a mérleg és az eredménykimutatás nem töltődik be.

Cégkapu tárhely szolgáltatás

A Cégkapu tárhely létrehozásával, valamint az adminisztrációs teendőkkel kapcsolatos valamennyi információ a Kormányzati Portálon található.

Rövid útmutató

OBR logo

Az Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszer (OBR) minél egyszerűbb és hatékonyabb használata érdekében az alábbiakban témánként összefoglalásra kerülnek az online beszámoló rendszer speciális – a korábbi kitöltő rendszertől eltérő – elemei. A tájékoztatás elolvasása érdekében kattintson az egyes témák címére.


Az online beszámoló rendszer elérése

Az Elektronikus Beszámoló Rendszerben a nyomtatvány kitöltése a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül érhető el az alábbi elektronikus azonosítási megoldások használatával:

Nyomtatvány kiválasztása, kitöltése

A rendszer jellemzője, hogy valamennyi a jogszabályokban meghatározott típusú nyomtatvány automatikusan összeállításra kerül. Fontos előnye a rendszernek, hogy a nyomtatványok online elérhetőek, ezáltal a beszámoló közzétételéhez nincsen szükség speciális programok (ÁNYK, JAVA) telepítésére, folyamatos frissítésére, továbbá mindig a legfrissebb űrlap tölthető ki, anélkül, hogy erre külön figyelmet kellene fordítani.

Az Online Beszámoló űrlapkitöltő Rendszer (OBR) felső menüsorában lévő „Beadvány kitöltése / Beszámolók mérlegek beadása” menüre történő kattintást követően jelenik meg a „Fedőlap” elnevezésű űrlap, amely tartalmazza a céggel, a beadvánnyal, a benyújtóval kapcsolatos adatokat, illetve a jogszabályokban található nyilatkozatokat.

A „Beszámoló adatok” lila blokkban a számviteli beszámolók háttérjogszabályának tekintendő számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rögzítésre került, azonban a mellette lévő „+” gombra történő kattintással további jogszabályi hivatkozások adhatóak meg attól függően, hogy az adott vállalkozásra mely speciális számviteli szabályok vonatkoznak (pl. a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet).

Annak érdekében, hogy a rendszer automatikusan megjelenítse a megadott jogszabálynak megfelelő mérleget, és eredménykimutatást további adatok megadása szükséges pl. vállalkozó típusa, benyújtás oka, beadvány típusa. A kitöltött adatok alapján a mezők lehetnek kötöttek, illetve választhatóak. Ezt követően fogja a rendszer összeállítani a megadott adatoknak megfelelően a mérleg, illetve az eredménykimutatás űrlapjait, amely láthatóvá és kitölthetővé válik a „Fedőlap” lapfül mellett megjelenő lapfülekre történő kattintással.

Beadvány adatainak ellenőrzése

A beadvány kitöltésének elkezdésétől a végső ellenőrzés lefuttatásáig a rendszer a bevitt adatokat folyamatosan ellenőrzi, illetve az „Ellenőrzés” gombra történő kattintással további összefüggéseket vizsgál pl. már rendelkezik benyújtott beszámolóval az adott időszakra vonatkozóan.

A hibá(ka)t a rendszer piros felkiáltójellel jelzi egyrészt annak az űrlapnak a lapfülén, ahol a hiba fellelhető, másrészt annak pontos helyén. A hiba megnevezése megismerhető az egérnek a figyelmeztető jelre történő húzásával.

A (piros) hibákon felül a rendszer figyelmeztetéssel (sárga felkiáltó jel) segíti a kitöltést, amelynek figyelmen kívül hagyása mellett még a beadvány beadható.

Beadványok letöltése (elmentése)

Az alábbi 3 esetre való tekintettel az űrlapok kitöltése közben a böngésző ablak alján található alsó menüsorban bármikor lehetőség van a nyomtatvány letöltésére és ezáltal annak mentésére.

 1. Tekintettel arra, hogy a rendszer folyamatosan az internetre támaszkodik az esetleges internetkapcsolat megszűnése esetén fellépő adatveszteség elkerülése érdekében javasoljuk a rendszeres időközönként történő mentést/letöltést.
 2. Amennyiben a beadvány elkészítése egy későbbi időpontban kerül befejezésre, ebben az esetben is alkalmazható a letöltés funkció.
 3. Amennyiben az elkészített nyomtatvány a végső ellenőrzésen megfelelt és ezt egy felugró ablakban jelezte a rendszer, ott javasolt, hogy olyan elnevezéssel történjen meg a letöltés, amely pontosan tartalmazza a cég nevét, időszakát és az állapotára történő utalást pl. aláírásra javasolt.

A „Letöltés OBR fájlként” gomb segítségével letöltött fájlok minden esetben a felhasználó saját gépére az általa megadott helyre kerül letöltésre (a böngészők alapértelmezett esetben a felhasználó Letöltés (Download) elnevezésű mappájába mentik a fájlokat).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendszer a nyomtatvány kitöltése közben nem végez automatikus mentést!

A beadvány ismételt megnyitása, a kitöltés folytatása a „Letöltött beadvány visszatöltése / megnyitása” menün keresztül lehetséges.

Beadványok megküldése

Amennyiben a beadvány ellenőrzése sikeres a beszámoló a jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően elfogadás, illetve aláírás céljából kinyomtathatóvá válik, a „Nyomtatás” gomb aktívvá válik.

Az aláírt beadvány birtokában a korábban aláírásra elkészített és letöltött „obr” fájl betöltése szükséges a „Letöltött beadvány visszatöltése / megnyitása” menü segítségével. Ebben az esetben is az ellenőrzéseket le kell futtatni, azonban annak érdekében, hogy a „Beküldés közzétételre és egyben letétbehelyezésre” funkció aktívvá váljon és ezáltal a beadvány benyújtható legyen a „Nyomtatás” gombra rá kell kattintani. Ekkor a beadvány pdf letöltése és nyomtatása elhagyható.

Az OBR-en keresztül a beadvány (beszámolók és mérlegek), kizárólag olyan KAÜ által azonosított felhasználó által nyújtható be, aki az adott cég hivatalos elektronikus elérhetőségéhez hozzáféréssel rendelkezik.

A Cégkapu, valamint Hivatali tárhelyről történő dokumentumküldéshez arra van szükség, hogy az adott cég tárhelyéhez kapcsolattartói (cégkapumegbízotti/felhatalmazott képviselői) vagy ügykezelői (cégkapumegbízott által – a tarhely.gov.hu oldalon – beállított ügyintézői/további felhasználói) jogosultsággal rendelkezzen.

A gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-je óta a hivatalos elektronikus elérhetőségen keresztül kötelesek az elektronikus ügyintézésre.

A beküldésről a rendszer azonnal visszajelzést küld egy felugró ablak formájában, amely tartalmazza a benyújtás adatait. Felhívjuk figyelmüket, hogy az üzenet csak tájékoztató jellegű, a befogadásról/visszautasításról szóló visszaigazolás a beküldő elektronikus elérhetőségére érkezik.

Beadványok, értesítések, számlák megtekintése

A „Beküldött beszámolók és értesítések” menüpont biztosítja a bejelentkezett felhasználó által beküldött, valamint az általa képviselt cégek vonatkozásában a benyújtott beszámolók, a benyújtással kapcsolatos visszaigazolások és a kapcsolódó számlák tárolását, letölthetőségét.

Az elutasított beadványok elutasításának oka megismerhető az egér „Értesítések” oszlopában lévő „Elutasító visszaigazolás kiküldése” szövegre történő helyezésével.

Technikai információk

Az online kitöltő felület megfelelő megjelenítéséhez és működéséhez a

böngészők mindenkori legfrissebb verziója szükséges.

Az online kitöltő felület mobil eszközökön történő használata nem támogatott.

Az online kitöltő felület fejlesztői dokumentációja itt érhető el.

Kapcsolat

A cégek számviteli törvény szerinti beszámolói, illetve mérlegei elektronikus közzététele érdekében a Céginformációs Szolgálat elektronikus űrlapot biztosít, amelynek használata során a Céginformációs Szolgálat informatikai rendszerétől független, kötelező elektronikus ügyintézési szolgáltatást (pl. központi azonosítási szolgáltatás) és szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (pl. dokumentum küldési szolgáltatás) vesz igénybe a hatályos jogszabályok alapján, erre való tekintettel az elektronikus ügyintézés során felmerülő kérdés, illetve probléma esetén kizárólag az illetékes ügyfélszolgálatok tudnak segíteni.

 • BELÉPÉSI PROBLÉMA

  belépéssel, azonosítással kapcsolatos kérdések esetén

  A Belügyminisztérium szakmai felügyelete alatt álló ügyfélszolgálata 7x24 órában Magyarországról az ingyenesen hívható 1818-as, külföldről a
  +36 (1) 550-1858-as telefonszámon, illetve e-mailben érhető el.


 • ŰRLAPPAL KAPCSOLATOS PROBLÉMA

  beszámoló kitöltése során felmerülő kérdések

  ügyfélszolgálata a
  +36 (1) 79 55 111-es telefonszámon, valamint az e-beszamoloim.gov.hu elektronikus levelezési címen érhető el.


 • KÜLDÉSI PROBLÉMA

  beadvány küldésekor jelentkező egyes technikai üzenetekkel kapcsolatos kérdések esetén

  A Belügyminisztérium szakmai felügyelete alatt álló ügyfélszolgálata 7x24 órában Magyarországról az ingyenesen hívható 1818-as, külföldről a
  +36 (1) 550-1858-as telefonszámon, illetve e-mailben érhető el.


 • KÖZZÉTETT BESZÁMOLÓK

  közzétett beszámolókkal, illetve mérlegekkel kapcsolatos kérdések esetén

  ügyfélszolgálata a
  +36 (1) 79 55 111-es telefonszámon, valamint az e-beszamoloim.gov.hu elektronikus levelezési címen érhető el.