Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat


Új

A Cégszolgálat részére a beszámoló letétbehelyezési és közzétételi kötelezettség az Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszeren (OBR-en) keresztül teljesíthető.


Az OBR honlapjára történő átlépéshez kattintson ide.


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza azon módosításokat, amelyek alapján 2023. december 31-ei hatállyal a következő jogszabályokban foglalt mérleg és eredménykimutatás sorok új sorokkal bővültek (halasztott adó):


  • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
  • biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
  • hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
  • befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

Fentiekre tekintettel az Online Beszámoló- és űrlapkitöltő Rendszerben (OBR) a Fedőlap 17. pontjában a fenti jogszabályokat kiválasztva a 2023-ban kezdődő üzleti évre vonatkozóan eldönthető (a 2024-ben kezdődő üzleti évre vonatkozóan kötelezően alkalmazandó), hogy már az új sorokkal bővített beszámolót töltik ki ( 17. pontban a „Hatályos: 2024.01.01. – „ kiválasztásával).


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a mérleg és eredménykimutatás sorok változása miatt az előző évi adatok beemelése nem történik meg, ezért az Előző évi adatok oszlopban a mezőket kitölteni szükséges, valamint a fentiekre tekintettel** a korábban elkészített és letöltött beszámolók visszatöltése esetén a Fedőlapon a Beszámoló adatok rész, valamint a mérleg és az eredménykimutatás nem töltődik be.

Hibásan megküldött beszámolók javításáról a Tájékoztató / Közzétételről szóló tájékoztatás / Közzétett – és egyben letétbehelyezett – beadványok módosítása/javítása pontban tájékozódhatnak.

KÖZZÉTETT BESZÁMOLÓK KERESÉSE

Kérjük, hogy az alábbi adatok közül kizárólag egy mezőt töltsön ki!

Segítség a kereséshez

Cégjegyzékszám
Adószám (első 8 szám)
Cégnév (minimum 4 karakter)


Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az Igazságügyi Minisztérium nem vállal felelősséget a honlapon megjelent beszámolók tartalmáért.

A cég (illetve a beszámolót benyújtó személy) felelőssége, hogy a Céginformációs Szolgálat részére megküldött beszámolóban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek legyenek.

A rendszer a valós IP címet elrejtő Anonymous Proxy hálózatokból nem használható.