Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Nyilatkozat beszámoló passziválásához

A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. § (7) bekezdése alapján amennyiben nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a Céginformációs Szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi, amely a honlapon továbbra is megismerhető marad. A változásról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal automatikusan elektronikus úton értesítésre kerül.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló közzétételének lehetőségét a Céginformációs Szolgálat a beszámoló benyújtását követő egy éven belül, kizárólag egy alkalommal biztosítja.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a beszámoló passziválását követő ismételt benyújtás a közzétételi határidő letelte után történik, maga után vonhatja – az Art. 174/A §-ra tekintettel – mulasztási bírság kiszabását.

A közzétett, de a legfőbb szerv által nem elfogadott beszámoló passziválása az alábbi sablon kitöltésével kérhető: NYILATKOZAT (letöltés)
A nyomtatványon kérünk minden adatot gépelve vagy nyomtatott betűkkel olvashatóan kitölteni!
Gépi kitöltés esetén a dátum, beszámoló típusa és benyújtási ok legördülő menüből válaszható ki.

A kitöltött és a cég képviseletére jogosult által aláírt nyilatkozat benyújtható:

  • postai úton (Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Osztály 1357 Budapest, Pf. 2.)

  • személyesen (Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat részére szóló küldemények személyes leadására kizárólag az Országgyűlési Levélátvevőben van lehetőség. A küldeményt az „IM Céginformációs Szolgálat” részére címezzék. Cím: V. ker. Budapest, Honvéd utca 28. nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig: 8:00 - 16:30, illetve pénteken: 8:00 - 14:00)

  • elektronikus úton (az aláírásra jogosult tisztségviselő elektronikus aláírásával ellátva).

A beszámoló passzív státuszba helyezéséről vagy annak akadályáról szóló tájékoztatást – a kérelem feldolgozását követően – a Céginformációs Szolgálat a cég székhelyére postázza.