Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Elektronikus űrlapok

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. december 1-jétől a beszámolók – beszámolási időszaktól függetlenül – kizárólag az Online Beszámoló- és űrlapkitöltő Rendszer használatával nyújthatóak be.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a beszámoló – 2016. január 01-jétől – beszámolási időszaktól függetlenül a közzétételi költségtérítés befizetése és csatolása nélkül nyújtható be


Felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra:

  • Az ÁNYK-s dokumentumokat a Céginformációs Szolgálat NEM fogadja be, azt a rendszer hibaüzenettel visszaküldi, mely során a közzététel nem valósul meg.
  • Amennyiben informatikai szempontból helytelenül kitöltött elektronikus űrlapot küldenek részünkre akkor az elektronikus űrlap (és csatolmányai) nem kerülnek befogadásra. Erről a tényről a Céginformációs Szolgálat elektronikus úton tájékoztatást küld a beküldő számára. Ebben az esetben a beszámoló nem kerül a honlapon megjelenítésre, illetve a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni.
  • A legtöbb OBR-s nyomtatvány esetén a mérleg és eredménykimutatás külön nem csatolható.
  • A jogszabályokban nem definiált OBR-s űrlapok esetén a kitöltendő nyomtatvány mérleg és eredménykimutatás sémákat nem tartalmaz, ezeket a többi csatolandó dokumentumhoz (kiegészítő melléklet, a könyvvizsgálói jelentés, adózott eredmény felhasználásra vonatkozó határozat) hasonlóan PDF-be alakítva, mellékletként kell csatolni.