Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ ÉS CÉGINFORMÁCIÓS PORTÁL

Új Széchenyi terv Nemzeti Fejlesztési Terv

A Projekt elnevezése

Cégbírósági és céginformációs rendszerek korszerűsítése és továbbfejlesztése

A Projekt célja

_A Projekt a cégbíróságok cégbejegyzési és változásbejegyzési tevékenységének meglevő elektronizálásának, a 2008. július 1-jével bevezetett kötelező elektronikus cégeljárással kapcsolatos feladatok és ügyviteli folyamatok továbbfejlesztéséhez, kiterjesztéséhez szükséges informatikai háttér megteremtését szolgálja. A fejlesztések megvalósításakor a cégbíróságokon jelenleg alkalmazott OCCR rendszer kiépül a táblabíróságokra - lehetővé téve a másodfokra kerülő ügyek esetében is az elektronikus ügyintézést - illetve kidolgozásra kerülnek a számviteli beszámolók közzétételi folyamatának elektronikus megoldásai. _

A Projekt megvalósításakor sor kerül az OCCR, valamint - a Ctv. módosításának megfelelően - a beszámoló benyújtás új eljárási rendjének kidolgozására, a kormányzati központi alkalmazásokkal történő összekapcsolására. Az állampolgárok közvetlen ügyintézési és informálódási lehetőségének biztosítása érdekében a Projekt keretében kialakításra kerül a CégInfo portál; azoknak pedig, akik az internetes megoldásokat nem tudják - vagy nem akarják - használni, a cégeljárással kapcsolatos céginformációkhoz való hozzáférést a telefonos információkat szolgáltató cégbírósági Call Center teszi majd lehetővé.

Kedvezményezett neve, elérhetősége

Igazságügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth tér 4., Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, 1055 Budapest, Szalay u. 16.

Közreműködő neve, elérhetősége

Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
1016 Budapest, Gellérthegy u 30-32.

Közreműködő szervezet

www.nfu.hu

A projekt az EU társfinanszírozásával a Nemzeti Fejlesztési Terv keretei közt valósul meg.