Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A hatályos jogszabályok elérhetők a http://www.njt.hu/ weboldalon.

  • A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (18. §, 19. §, 87. §)

  • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (373. § Csalás, 374. § Gazdasági csalás, 375. § Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, 386. § Védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása, 396. § Költségvetési csalás, 397. § A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, 399-400. §§ Pénzmosás, 403. § A számvitel rendjének megsértése, 404. § Csődbűncselekmény, 409. § Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása)

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében, a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén a mulasztóval szemben jelen Tájékoztatóban összefoglalt jogkövetkezmények alkalmazhatók.