Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Az elektronikus beszámoló megküldésének általános és technikai feltételei

Ügyfélkapu

Az elektronikus beszámoló megküldéséhez elengedhetetlen, hogy a megküldő rendelkezzen kormányzati portál Ügyfélkapus hozzáféréssel.

Amennyiben a megküldőnek nincs Ügyfélkapus hozzáférése, akkor azt létre kell hoznia. /Bővebb információk a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio/ oldalon találhatók.

Elektronikus űrlap

A beszámoló a honlapunkon az Elektronikus űrlap menüpontban meghatározott űrlapon (módon) nyújtható be. A beküldéshez elengedhetetlen az Internet kapcsolat (ADSL, kábeles internet, vagy más szélessávú kapcsolat) megléte.

Amennyiben informatikai szempontból helytelenül kitöltött űrlapot küldenek részünkre vagy nem megfelelő nyomtatványt használnak, a megküldött dokumentumok nem kerülnek befogadásra. Erről a tényről a Céginformációs Szolgálat Ügyfélkapun keresztül tájékoztatást küld a beküldő részére.

Ebben az esetben a beszámoló nem kerül a honlapon megjelenítésre, illetve a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni.

A e-beszámoló csatolására vonatkozó műszaki követelmények:

A csatolt dokumentumoknak meg kell felelnie az Igazságügyi Minisztérium által közzétett műszaki követelményeknek. A kormányzati szabványosítási törekvésekkel összhangban a beszámolók elektronikus benyújtására vonatkozó műszaki követelmények módosulhatnak, a csatolható fájlformátumok köre a későbbiek folyamán bővülni fog. Addig is szíves türelmüket kérjük!

Műszaki követelmények:

  • Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum csak PDF formátumú lehet.
  • Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum előállítása során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának. (Ctv 18. § (1)) Szkennelés útján TILOS előállítani az e-beszámoló csatolmányt.
  • Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum fájl elnevezésének az alábbi formátum elnevezést javasoljuk:

  • cegnev_merleg.pdf

  • cegnev_eredmenykimutatas.pdf
  • cegnev_kiegeszito_melleklet.pdf
  • cegnev_adozott_eredmenyfelhasznalas_hatarozat.pdf
  • cegnev_konyvvizsgaloi_jelentes.pdf

  • Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum lehetőleg ne tartalmazzon üres oldalakat

  • A csatolás előtt kérjük, ellenőrizze a csatolmány/dokumentum méretét. A csatolmányok összes mérete nem haladhatja meg a 20 MB-ot.

PDF formátum előállítására számos alkalmazást találhat az interneten. Például az alábbi alkalmazással is előállíthat PDF formátumot.

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy amennyiben informatikai szempontból nem szabályszerűen (pl.: nem megfelelő formátumban) küldik meg részünkre az e-beszámolót és mellékleteit, úgy a beszámoló nem kerül befogadásra és közzétételre.

Az erről kapott értesítésünket követően a beszámolót haladéktalanul, - az általunk jelzett hibák kijavítása után - ismételten küldje meg részünkre.